EPICAT

Com citar EpiCAT

Com citar EpiCAT i les cartes que aplega

Per citar la base de dades d’EpiCAT

EpiCAT. Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX) [base de dades]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: epicat.uab.cat [2023, 30 d’octubre]

Per citar un registre d’Epicat

De Miquel Bogunyà i Monpeó a Pere Bogunyà i Torrent, Terrassa, 1 de desembre de 1803, Fons casa Bogunyà, Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. A: EpiCAT. Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX) [base de dades]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: https://epicat.uab.cat/items/carta/2416 (autor/a de la fitxa i transcripció: Javier Antón) [2023, 30 d’octubre]

Per citar una imatge d’Epicat

De Miquel Bogunyà i Monpeó a Pere Bogunyà i Torrent, Terrassa, 1 de desembre de 1803, Fons casa Bogunyà, Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. A: EpiCAT. Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX) [base de dades]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible a: https://epicat.uab.cat/items/carta/2416 (autor/a de la fitxa i transcripció: Javier Antón) [2023, 30 d’octubre]