EPICAT

Drets d'autor

Drets d'autor

EpiCAT és una eina per a la recerca gratuïta, que pot ser utilitzada de manera individual, però no comercial. Els usuaris han de respectar i referenciar adequadament els drets d’autoria dels creadors de les transcripcions i de les imatges dels documents. Les imatges que il·lustren aquesta compilació s’han reproduït sota llicència de les biblioteques i arxius que custodien els originals i, per tant, no es poden copiar ni redistribuir sense el seu permís.

Les dades d’EpiCAT estan protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual i pels drets de les bases de dades. No es poden descarregar massivament les dades d’EpiCAT i utilitzar-les per nodrir altres repertoris sense permís.

Tots els continguts de la base de dades estan protegits per una llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).