EPICAT

Fitxa de la carta

De Marià Moner a Narcís de Prat i de Camps

Remitent
Moner, Marià
Destinatari
Prat i de Camps, Narcís de
Data
29 d'abril de 1846
Origen
Castelló d' Empúries
Destí
Girona
Idioma
Català
Tema
Deute
Temàtiques
deute
Parentiu remitent - destinatari
cosí cosí
Epistolari
Epistolari de la família Prat
Fons
Fons Prat
Signatura
ACSE, Fons Prat, Correspondència general. Correspondència dirigida a Narcís de Prat, reg. 1 (1844-1847)
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Segell prefilatèlic
Autoria de la fitxa
Javier Antón

D. Narcís de Prat

Gerona

Castelló, a los 29 abril de 1846

Estimat Narcís: habent comprat en la cuaresma pasada bastanta cera contant que la vendria y, no haben-la venuda ni la meitat, resulta que ara me trobo en descubert de los fondos de la aduana y com los que me deuen me fan esperà, resulta que no puch acudir de prompte, poden[t] si verificar-o per tot lo mes entrant, perquè axís me an promés los meus deutors.

Per lo tant, trobant-nos en est conflicte y haben-se també mon Sr. sogre sens diners (més que ara deu portà 300 duros en Gerona) abem pensat ab la Concha esta nit de dirigir-nos a tu a fi de demanar-te que si te trobas de disposició de adelantar-nos dos mil set-cents trenta rals ab 24 m[aravedí]s, o sian, 135 duros, 13 rs., 24 m[aravedí]s. Jo als últims del mes entrant te'ls vindria a portà a Gerona y nos traurias de un apuro, pues que el Sr. Rich, ad[ministrado]r de hip[oteca]s, me ha dit que si per tot demà no li he pagat, que me treuran lo estanch, pues que estas són las ordres que té al seu principal y, pues, ja veus seria un gran bochorno al pas que la mia esposa se moriria de pesar. Te repetesch que si pots fer-o rebaràs una carta de ordre meba ab la que podràs pagar [y] ecsigir recibo.

Ahí no en bas portà Fran[cis]co perquè no la habia pensat ancara.

Esprecions a la fa[míli]a y mana de est ton cusí que te estima,

Mº Moner

P.D.: Cuando he llegado a Fig[ueres] he hallado que ya el Sr. administrador había salido para Gerona. Por consiguiente te estimaré que pases luego a verle con el en# la administración de indirectas o di[rec]tas y si puedes entregarle lo # digo y puedes creher que #. El mes que viene no te fa# este tu primo y amigo, vale.

[Nota]: Contestado en 1º mayo diciéndoles qe. no puedo prestarle lo qe. pide.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .