EPICAT

Fitxa de la carta

D'Ignasi Llorens a Martí de Burguès i Coromines

Remitent
Llorens, Ignasi
Destinatari
Burguès i Coromines, Martí de
Data
16 de febrer de 1808
Origen
Barcelona
Destí
Girona
Idioma
Castellà
Tema
Administració
Temàtiques
comptes
Epistolari
Epistolari de la família Burguès
Fons
Fons Sambola-Burguès
Signatura
BC, Fons Sambola-Burguès, Correspondència, 24/2
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bar[celo]na, 16 feb[rer]o de 1808

Amig[o] s[eño]r d[o]n Martín Burgués: por la buena propor[ció]n del s[anto] b[ea]to Castellar remito a u[sted] los 10 v[ale]s de 150 p[eso]s y 2 de 600 que acabo en [#] momento de sacar de la renovación. Igualm[en]te van los 3 recibos de sus intereses y los dos q[u]e devengaron el año 1806, porq[u]e miro va mui largo su cobro. Q[uan]do se verifique ya lo avisará su aff[ectísim]o q[u]e con precipitación de t[iem]po nada más dize y b[esa] a u[sted] l[a] m[ano].

Ignacio Llorens.

[nota posterior de Martí de Burguès]

Es mi voluntad se paguen estos intereses a Mariana Mascort. Gerona, 1 julio 1809

Martín de Burgués.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .