EPICAT

Fitxa de la carta

De Bonaventura Salarich a Joaquim Salarich i Verdaguer

Remitent
Salarich, Bonaventura
Destinatari
Salarich i Verdaguer, Joaquim
Data
21 de març de 1842
Origen
Vic
Destí
Barcelona
Idioma
Català
Tema
Conducta
Temàtiques
felicitació de Pasqua, relacions pares-fills, religiositat
Parentiu remitent - destinatari
pare fill
Epistolari
Epistolari de la família Salarich
Fons
Fons Salarich
Signatura
ACOS, Fons Salarich, 80-47-T2-214
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Vich, 21 mars de 1842

Carísim y estimat Joaquim: salut y g[ràcia]s al Sor. y Dolores. Bos donam ab la Dolores las bonas santas Pàsquas de resurracció per mols anys las pugueu celebrar, ab salut y gràsia del Sor. y qe. rresuciteu ab lo Sor. Axís com lo Sor. resusita per no tornar a morir, bosaltres resusiteu a la bida de la gràsia per may més tornar a pecar. Bibiu bé per morir bé, feu ara lo qe. aguèreu bolgut fer a·l[a]·ora de <de> la mort. Guardau-bos del[s] enemigs prinsipals, qe. són mort, lo dimoni y carn.

Ap[r]esieu la bostre ànima, feu-ne lo apresi qe. se mareig, és de mol balor. Lo cos és hun sach de misèrias. Axís bos dich, traballeu per bosaltres, per salbar la ànima de axò, no bon penedireu y axís lo Sor. derremarà sobre bosaltres la sua gràsia y tindreu felisas las Pàsquas qe. vos desitjo. Recados a·la Dolores. No li bas enbiar los bons dias perquè tota la senmana pasada bas jaurer y lo metge sols ayí no bolia qe. me llabàs, per quant ell bingué me trobà llabat...

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .