EPICAT

Fitxa de la carta

De Gaietà de Dou i de Taiadella a Teresa Vila i Vilar

Remitent
Dou i de Taiadella, Gaietà de
Destinatari
Vila i Vilar, Teresa
Data
19 de desembre de 1811
Origen
Ripoll
Destí
Tavertet
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
felicitació del Nadal, gestió del patrimoni, impostos, tramesa aliments
Epistolari
Epistolari de la família Vila
Fons
Família Vila, els Pinosa i Perariera d'Alboquers i el Vilar de Pruit
Signatura
ACOS, Família Vila, els Pinosa i Perariera d\'Alboquers i el Vilar de Pruit, 80-119-T2-189
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Ripoll, 19 decembre 1811

Molt Sª mia: he rebut los 7 capons, 10 formatges grassos, 12 formatges sechs de V. y 6 de sechs també dels petits del Paudís. Tot està a nostre gust y passarem bonas festas, si Déu ho vol, ab motiu de la promptitud ab qe. V. nos ha servit.

Veig lo qe. me diu del Paudís. V. face lo favor de fer-li dir per algun de eixa casa qe. vege de manejar-se a fi de qe. no li succehesque lo xasco qe. ell se temp. Que procure si és necessari en regalar alg[un]a cosa, però això en lo cas extrem de no haber-hi altre remei. Jo ja entench qe. lo qe. se demanaria en tal cas a Paudís seria una molèstia, però som en temps qe. un no pot arribar-lo a entendrer. Crucificau la gent a pagos y el Sr. Dn. Tal se posa al cap de llevar los medis de realisar-los. Digue també a Paudís qe. als carbonrs no vull absolutament qe. los vengue res del meu a fiar, de ningún modo. Me alegraré qe. se adobe aquell miñó y servesques dir a m[ossè]n Tomàs qe. tinga la bondat de donar-li alg[un]a instrucció sobre eix visitador de montes y bosques.

Mem[òrie]s a m[ossè]n Thomàs y demés de casa. Logreu Vs. unas felices y quetas festas del S[enyo]r y maneu en tot a son seg[u]r serv[ido]r.

Caietano Dou

[P.D.]: Mem[òrie]s de la Tuyas, qe. estima molt las de Vs.

Sra. Theresa Vila y Vilar

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .