EPICAT

Fitxa de la carta

D'Anton Fatjó a Maria Fatjó

Remitent
Fatjó, Anton
Destinatari
Fatjó, Maria
Data
19 de febrer de 1849
Origen
Barcelona
Destí
Santa Eulàlia de Ronçana
Idioma
Català
Tema
Encàrrecs
Temàtiques
No especificada
Parentiu remitent - destinatari
nebot tia
Epistolari
Epistolari de la família Brustenga
Fons
Can Brustenga
Signatura
ACVO, 100-45-T2-47
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bar[celo]na, 19 febrer de 1849

Apreciada tia: li estimaré envii la llargària y amplària del sobre escriptori, perquè los enserats que ara fan per las calaxeras per las de V., sobra una llenca que se’n farà lo sobre escriptori, perquè tan n’i faran pagar per las calaxeras solas com per sobre escriptori y calaxeras.

Queda P. M. aff[ectíssi]m S. S. y N., Q. B. S. M.,

Anton Fatjó

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .