EPICAT

Fitxa de la carta

De Pere Fatjó i Borrell a Maria Fatjó

Remitent
Fatjó i Borrell, Pere
Destinatari
Fatjó, Maria
Data
2 de novembre de 1850
Origen
Cerdanyola del Vallès
Destí
Santa Eulàlia de Ronçana
Idioma
Català
Tema
Notícies
Temàtiques
cacera, cavalcadura, visita
Parentiu remitent - destinatari
cunyat cunyada
Epistolari
Epistolari de la família Brustenga
Fons
Can Brustenga
Signatura
ACVO, 100-45-T2-338
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Casa Fatjó, 2 n[ovem]bre de 1850

Apreciada Maria: nos alegraria’m q[u]e esta vos encontrés ab perfeta salud, de la q[u]e gozem nosaltres, [a] D[éu] g[ràcies].

Solament q[u]e yo fa unas tres semanas que me vas cremar cuasi tota la ma, però si q[u]e ara ya va bastan[t] bé, g[r]àcias al S[eny]or, q[u]e est a estat el motiu de no haber pujat a veurer-bos. Al mateix temps, en atenció de q[u]e el noy digué al guàrdia q[u]e se creya·si·aniriam a buscar la mula, he pensat si tal vegada no la necessitàbau y, en est cas, te estimaria si me la podríau deixar uns cuants dias, los q[u]e pogueu, q[u]e lo podreu dir al miñó o, si·no, yo per tota aquesta semana me crech pujar y me direu el dia q[u]e la voldreu. Y al mateix temps, te estimaré diràs al noy q[u]e si sap un parell de furas li estimaria me digués el preu, si pot ser respecte haber-lo dit a Borrell. Espero saludaràs al r[evere]nt, noy y tota la demés família y tu lo rebràs de est ton cuñat y s[egur] s[ervidor] q[u]e de veras te ama,

Pere Fatjó

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .