EPICAT

Fitxa de la carta

De Narcís Oleguer de Burguès i de Prats a Narcís de Burguès i de Font i Coromines

Remitent
Burguès i de Prats, Narcís Oleguer de
Destinatari
Burguès i de Font i Coromines, Narcís de
Data
2 de març de 1735
Origen
Sant Martí Sescorts
Destí
Barcelona
Idioma
Català
Tema
Encàrrecs
Temàtiques
arrendament, compra d'indumentària, salut
Parentiu remitent - destinatari
pare fill
Epistolari
Epistolari de la família Burguès
Fons
Fons Família Burguès
Signatura
AMGi, Fons família Burgués, Coromina 1
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Narcís: después de alegrar-me continues ab perfecte salut, la que nos assistex, a Déu gràcias, van los papers de Vicens y sa carta, y crech los de Bosch tanbé, que ara és Xaco a sescar-o, y lo demés me remeto a la pasada y, si boleu res, avisau. Déu te g[uar]de. De S[an]t Martí, 2 de mars 1735.

Ton pare qui més te vol

de Burguès.

[P.D.]: Diu Isabel vejas de sa pard [a] Batista Martí y veurer si vol arrendar lo delme per 4 anys y que fasas tota la diligènsia per poder lograr-o y que cònprias 7 palns de vallutet per una caputxa per la pubilla, que diu te valgas de dir-lo més, que ellas no li an gosat dir sent tu a Bar[celo]na.

Ja te escriu ton pare lo que fa al cas. Tots estam bons, a Déu gracias. Tu continua a pasar-o. Déu te g[uar]de m[olt]s a[any]s. De esta de Corominas. Ta mare qui més te vol de cor. Isabel de Burguès .

Gira full

[P.D.]: Avent enviat a Anton Bosch per la resposta, tu remet la inclusa, y com no [h]y aje temps per remetre’t lo testimonial, en cas sia na[ce]sari avisaràs que lo enviarem altre cor[r]eu.

Nota
Carta escrita per Narcís Oleguer de Burguès i de Prats i la seva esposa, Isabel Coromines (escriu de mà pròpia).

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .