EPICAT

Fitxa de la carta

De Joan Palau a Narcís de Burguès i de Font i Coromines

Remitent
Palau, Joan
Destinatari
Burguès i de Font i Coromines, Narcís de
Data
2 de març de 1735
Origen
Sant Martí Sescorts
Destí
Barcelona
Idioma
Català
Tema
Negociació
Temàtiques
negoci, salutació
Epistolari
Epistolari de la família Burguès
Fons
Fons Família Burguès
Signatura
AMGi, Fons família Burgués, Coromina 1
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Amich y s[enyo]r d[o]n Narcís: tinch rebuda la de v[ostra] m[ercè] de 25 del passat y me alegro que se consèrvia ab entera salut, la que nos assisteix a tots, tant de Corominas, com de esta sa casa (a Déu g[ràcie]s), al manar de v[ostra] m[ercè].Lo s[enyo]r oncle continua ab la millora y dijous pròxim passat comensà a llevar-se (a Déu g[ràcie]s).Aquí va lo desposori del monjo, que dona a v[ostra] m[ercè] las g[ràcie]s del treball posa per ell.Me alegraré que lo negoci de v[ostra] m[ercè] vaja bo y que se puga ajustar, per lo qual no me olvidaré intercedir a Déu N[ostre] S[enyo]r.Per lo amich y s[enyo]r d[o]n Tomàs Boatella tinch escrit al can[on]ge Ignasi, al qual estimaré a v[ostra] m[ercè] salúdia q[uan]t lo vègia, donat-li de part de tots la enhora_bona del ascenso al[s] sagrats ordes.Me alegraré que la dependència de est comú se terminia en bé. Quedo com sempre tot seu, publicant a Déu lo g[uar]de m[olt]s a[ny]s. S[an]t Martí y mars, als 2 de 1735. 

Tuus ad omnia

Palau, pr[evere] S[anc]ti Martini Sascors

S[enyo]r d[o]n Narcís de Burguès y Corominas

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .