EPICAT

Fitxa de la carta

D'Ignasi Massot i Cortada a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Massot i Cortada, Ignasi
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
22 de setembre de 1816
Origen
Figueres
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
habitatge
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1816'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Figueres, 22 de 7bre. de 1816

Molt Sr. meu Sr. Dn. Anton: tinch rebud lo seu apressiat plech del dia present y al servidor de V.M. entregada la ynclusa a mans pròpias del seu cosí lo Sr. Dn. Jph. de Piferrer y l’e trobat llebat li·e dit si avia de tornar resposta y m’a·dit que no sinó que li dona tans de recados que penssa que no serà res de·la sua desgana si Déu plau.

Dijous al·bespra me·ba benir a trobar lo a_riero per·las bigas y bàrem quedà a_justats a set durus per quiscuna y las a de treginà per tot a_quet mes, sinó té cap desgràssia y me·ba digué a_bia de·[a]nar a Sta. Aulària qe. lo bindria a trobar en exa de Vilah[u]r.

Però tan si·ba com si·no ba la cosa està ajustada per tots. No dich més per no cantssar-lo desitjaria que tots V.Ms. estiguessan ap perfeta salud la cual gosem tots nosaltres, gràssias a D[éu] N[ostre] S[enyo]r. Mània a s[on] s[egur] s[ervido]r, Ignasi Massot y Cortada, carreter en Figueras

Mon Sr. meu lo Sr. Dn. Anton de Puyg Padrola y Feliu en Vilahur

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .