EPICAT

Fitxa de la carta

De Josep Marquès a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Marquès, Josep
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
28 d'agost de 1816
Origen
Barcelona
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Herència
Temàtiques
comptes, defunció, llibres
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1816'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bar[celo]na y agost 28 de 1816

Dueño y molt Sr. meu Dn. Anton: reví la sua en que me deia fes vendrer la roba del difunt mon amich Dn. Narcís, son fill, y que del manteu si me aparexia li’n podria celebrar 150 missas, etc. Vm. deu saber que en esta la roba per poch usada que sia se’n trau poquíssim, de modo que he fet avaluar dit manteu per un sastre y me ha dit se’n traurian de setze a diset duros, per lo qe. dezitjaria que Vm. fes esta comisió a altre persona de sa confiansa, p[ue]s jo no tinch geni de cuidar de estas cosas y tal·vegada Vm. no quedaria satisfet. Ab la que reví air de Vm. vetg ha entregat 180 ll. a Dn. Jph. Gargot a·fi me las entregàs en esta Dn. Joan, lo que cumpliré a sa ocasió. Molt bé diu que tenia lo dif[un]t Dn. Narcís un paraigua de seda, qe. jo avia olvidat dir-li. És també molt usat y foradat. Las botas li deia són las que dexà Dn. Jph., p[ue]s lo difunt se’n portà las suas, segons me diu la criada. Y és quant se oferex a són affte. s[ervid]or

Jph. Marquès, pre.

P.D.: També dexà lo dif[un]t las tres parts de brebiari y un diurno.

D. y S. M. Dn. Anton Puig

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .