EPICAT

Fitxa de la carta

De Josep Torrauba a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Torrauba, Josep
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
4 de gener de 1819
Origen
Castelló d' Empúries
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Herència
Temàtiques
gestió del patrimoni, matrimoni
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1819'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Castelló de Amps., 4 janer de 1819

Sor. Dn. Anton Puig

Molt Sor. meu: me he informat ab la major cautela ab lo Dr. Dn. Joseph de Pagès sobre lo qe. V. me diu ab sa apreciable del die de buy, atés qe. dit Dr. de Pagès tres añs atràs era procurador de Dn. Ramon Fluvià y cuidava de son patrimoni.

Lo patrimoni de la pubilla Fluvià en est pahís consisteix, a saber:

En castelló té

- Una casa de las principals de la vila, ab son hort o jardí contiguo.

- Una horta de regadiu en la vora de la vila, rondada de paret qe. se’n trau de arrendam[en]t al any, 60 ll.

- Tres camps de terra de primera qualitat, so és un de 16 vessanas anomenat la plantada, altre de 15 vessanas anomenat la Coromina y altre de 12 vessanas.

- Y altre campet de una vessana anomenat la horta.

En St. Pere Pescador

- Una closa de unas 100 vessanas qe. en arrendam[en]t dona annualm[en]t, 350 ll.

En Ciurana

- Una heretat qe. anualm[en]t dona unas cent quarteras de gra de ters, entre blat, mestall y fabas.

En Perelada

- Una heretat que uns ans ab altres ne tragué lo Dr. Pagès de 1.500 a 1.800 ll.

Càrrechs de dit patrimoni

- Lo dit patrimoni fa de cens tot añs, blat, 3 qs. €, ps.

- Y a demés al compte de Amp[úria]s per las closas de St. Pere, blat, 1 qª 2 €, ps.

- Y al comenador del temple, 1 o 2 gallinas

- Més fa a la Sra. Ignàcia Camps y Fluvià, per la penció de son dot, tots añs, 90 ll.

- Més dona en la casa habitació franca a uns consortes anomenats Bosch, dos vessanas francas de la Coromina y franca la vessana de terra anomenada la Horta, en remuneració dels bons serveys habian fet en dita casa al temps del Dr. Ignasi Fluvià. Y esto durant la vida de dits consortes, qe. son ja molt vells.

No sabem qe. fassa més mals lo dit patrimoni de est pahís, pues lo Dr. Pagès ignora los censals qe. fassa. Que és quant puch informar per el present. Y en lo entretant, queda com sempre a sos preceptes est son segur s[ervi]dor, Q. S. M. B.,

Joseph Torrauba

P.D.: Me apar qe. en lo lloch de Pau hi ha també algunas propietats de dit patrimoni, qe. m’e olvidat preguntar-ho al Dr. Pagès. Però ho averiguaré y per lo dijous vinent enteraré a V.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .