EPICAT

Fitxa de la carta

D'Anton Ferrer i Roig a Anton Marcillo i Masmitjà

Remitent
Ferrer i Roig, Anton
Destinatari
Marcillo i Masmitjà, Anton
Data
18 de maig de 1785
Origen
Girona
Destí
Banyoles
Idioma
Català
Tema
Conflicte judicial
Temàtiques
gestions, plets
Parentiu remitent - destinatari
cunyat cunyat
Epistolari
Epistolari de la família Colomer
Fons
Fons Colomer
Signatura
ACPE, Fons Colomer, Caixa 2, carpeta: Correspondència Marcillo-Badia
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Gerona, maig 18 de 1785

Duenyo y molt Sr. meu: en la que rebo de V.M. fetxa de ayr verig que esperansa una amigable conpossició en assumpto de la font en eyxa jo no puch dir com estan los ànimos de per aquí, però senpre me figuro que est seria lo medi més breu y menos costós, tal vegada perquè en la Audiència tot va a·la llarga y ab molts gastos, viatges y ausèncias de pròpia casa, però quant no hi ha altre medi no te remey, se ha de fer lo que no se té ganas, és dir, que en cas no se conpongan miro molt necessari el que V.M. pàssia en Bar[celo]na y allí se veurà y tocarà sas cosas. La pubilla comensa de tenir feynassa ab las cucas y ja que la Lluÿsa no pot venir a ajudar-li per estar ocupada ab las suas, serà precís passar-se ab la xica Bou, que ja hi trafica. Per al present tots los de esta mantenim salut per lo que vullan manar y retornem las expressions, junt los papers que me insinua y quedo pregant a Déu que lo g[uard]e ms. as.,

Son cunyat, seg[u]r ser[vi]dor,

Dr. Anton Ferrer y Roig

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .