EPICAT

Fitxa de la carta

De Narcís Vidal i Pannon a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Vidal i Pannon, Narcís
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
14 de febrer de 1821
Origen
Barcelona
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
accident, animal domèstic, premsa
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1821'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Bitllet
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bar[celo]na, 14 febrer 1821

Amado amigo: penso lo teu masober arribà bo y te esplicaria lo de estos señors, qe. tots fan al pobre sens esser-ne, però quedaren qe. benuts los xais los enviaré los diners y quedaren contents. Dit masober ab ells se esplica molt bé, qe tot tu aurà enraonat a tu y conech qe. és home de coneixament. Ja te aurà entregat 2 diaris y las cordas y bordons per lo piano, qe. costaren quatre duros plata. Ahí a·las 6 de la tarde se pagà foch, resultat de qe. se ronpé una enpolla de aiguar[r]às ab lo llum. Se ensengué y se cremà lo magatzem y botiga de adroguer y la casa. Diuen és de los capellans de la parròquia de St Just, qe. és la cantunada del Ragomí y carrer d’en Gicnàs. Se dona molta probidència ab las xaringas de casa la ciutat. Los milicianos treballaren molt en agafar omens y carr[e]tas per portar sorra. Durà lo foch una ora i mitja. La casa tota se cremà y quant la gent se retirabe del foch los milicianos regonexian a totom perqè. no se’n portasen res. Penso auràs rebuts los botatxos. Casas encara és en esta. Penso la senmana entrant se botarà la sua causa. En La Bisbal hi ha gran bulla ab lo Se[y]or batlle Agustí Casas, qe. no lo bolen. Tota la vila té al·contrari per sas bonas obras. Dn. Benet Vidal per eix fi és en esta.

Ex[pression]s a tots. Tuyo,

Vidal

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .