EPICAT

Fitxa de la carta

De ? Quintana a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Quintana, ?
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
7 de juny de 1772
Origen
Girona
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Herència
Temàtiques
testament
Parentiu remitent - destinatari
oncle nebot
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1772'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Anton: la relació del metge de avuy die 7 de la malaltia de Maria Guinart ha estat que la reprehenció de ayr no fore tant forta com la antesecent, però que avuy entraba al seté y que no podia dir lo que·[e]n seria.

Segons me han dit lo señor Falicià Puig tindran sos treballs ab malaltia llarga. Ja me digu[e]ren los teus massos tu hi havias estat. Quant hi tòrnies fes-li esplicar sobre la pretenció que té ab Noguer de Sagaró, quin dels germans del señor Falicià, oncle seu, morí últimament y si est fu testament, perquè si’n feu no hi ha res a fer, com per exemple si fos lo domer Noguer, perquè est se ne feu, perquè lo últim cridat en los bens de Barceló tingué dits bens líberos, pues si lo últim que morí dels germans dels dits morí sens fer testament li succehicerà ab intestat lo dit señor Falicià Noguer com a germà y lo dit Falicià Puig com a representant a sa mare, germana. També de aquell que morí ab intestat y era lo últim cridat y també saber si est ha més de 30 anys que sia mort, perquè si no hi entra la prescripció succehiren los dos Felicians per iguals parts. Assò ho dich, no obstant de haver dit al contrari dit Puig, perquè havent tornat a mirar los cap[ítol]s y testament de Paula Barceló ho he millor reflectit y realment me equivocaba. Assò va perq[u]è Anton quèdia instruit en lo fet. És lo que se me offereix dir-te. Saludo a tots los de la família. Vale et Jube. Gerona y juny, als 7 de 1772.

Ton oncle y ser[vi]dor d[octo]r Quintana, p[reve]re

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .