EPICAT

Fitxa de la carta

De Narcís Vidal i Pannon a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Vidal i Pannon, Narcís
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
20 de desembre de 1783
Origen
Bisbal d'Empordà, la
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
felicitació del Nadal, gestió del patrimoni
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1783'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bisbal, oy 20 de desembre de [17]83

Anton: después de saludar-te selebraré qe. esta te enquantria ab gran alegria com la goso, a Déu g[ràcie]s.

Anton: penso te admirarà me tròbia jo en esta de La Bisbal en un temps tant plujós, és perqè. al tio està malalt, penso anirà bé. Jo he sebut qe. has de enviar a esta de La Bisbal hi si és de ton gust me qe. vinga a·beure’t. Me lo enviaràs a dir per lo qe. enviaràs al recado qe. vols enviar, qe. naturalment vindrà ab la mula ho caball y, en al retorn me’n vindré per aquí na ball a passar las festas qe. me alegraré las tingas felices, juntament tota la família. Ja penso est añ és de molts capon hi grasos. Si necesitas de un fadrí seré de desenpenyo, ja comenso de esmolar las dens. Senblans traballador deuen guañar gran jornal.

Servidor teu, Narcís Vidal y Pannon

Anton: después de saludar-te, junt ab tots los de exa, nos alegrarem que tots gosau de salut perfeta, la que nos acisteix, a Déu gràcias, p[er] lo que...

Amigo, guanyares p[er] la mà lo camí del Ter, que si aguesses tardat un die més te haurias florit en esta. Per causa del temps no se si hauras pensat ab aquella recomendació que jo escriguí de aquell de Gahusas, parent de Font. Tapis de Saus encara no ha comparegut, però veig que lo temps no ha donat lloch. Vejes de cobrar las 12 ll[iures] de Solers y Isern de Saus, que tinch de fer dir missas y no tinch diners.

També de aquell de Arenys y las àpocas que me ha de entregar y sens ellas no rebias la penció. Tots te saludam y pregam al Sor. vos concedesca a tots unas santas y felices festas del naxament del Sor., ab salut de ànima y de cos. Amen.

Ton oncle Narcís Puig y Padrola, pre. Q. D. S.

Anton Puig y Padrola

Nota
També es remitent d'aquesta carta el seu oncle Anton Puig Padrola, prevere.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .