EPICAT

Fitxa de la carta

De Felip Daunís a Maria Fatjó

Remitent
Daunís, Felip
Destinatari
Fatjó, Maria
Data
15 d'abril de 1848
Origen
Vic
Destí
Santa Eulàlia de Ronçana
Idioma
Català
Tema
Encàrrecs
Temàtiques
tramesa roba
Epistolari
Epistolari de la família Brustenga
Fons
Can Brustenga
Signatura
ACVO, 100-45-T2-47
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Santa Eulària. Maria Brustenga

Vich, 15 abril de 1848

Amiga Maria: ja abem sabut bonas notícias de tots bosaltras y al para també [ha] arribat bo, gràcias a·Déu. Atjún ban tres parells de sabatas, al dos parells, un bal 8 s. 6 d. y l’altra 8 s. Si n’í á algún que no baji bé poden tornar-las [a] anbià, que·[e]m fariam unas altras. Aspracions a tota la família y bos de bostra gus[t], maneu de bostra s[egur] s[ervidor] en totas hocasions,

Felip Daunís

[P.D.]: Si la[s] sabatas no·ban bé y las tornen par Moret dimars, las ambiaríam disapta binén ab la seba.

Com abian cadat ab al Para y am Paret sobras la mula y después bos y al noi mudaren de pansame[t], tornan-ma ras_posta si tinch de cridà o no.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .