EPICAT

Fitxa de la carta

De Pere Fatjó i Borrell a Maria Fatjó

Remitent
Fatjó i Borrell, Pere
Destinatari
Fatjó, Maria
Data
16 de setembre de 1849
Origen
Cerdanyola del Vallès
Destí
Santa Eulàlia de Ronçana
Idioma
Català
Tema
Viatge
Temàtiques
cavalcadura
Parentiu remitent - destinatari
cunyat cunyada
Epistolari
Epistolari de la família Brustenga
Fons
Can Brustenga
Signatura
ACVO, 100-45-T2-338
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Serdañola y 16 s[etem]bre de 1849

Apreciada Maria: nos alegrariam que estas cuatre rallas bos encuàntrian ab perfeta salut, la cual nos dispensa regularmen[t], a D[éu] g[ràcie]s.

Serbeix la presen[t] per participar-te com lo dia 18, dimars prochcim, vindran a mitg dia lo oncle Salbador ab la sua família y algun de esta ta casa y, aixís, te estimariam que al cap de ball de·la riera de Parets, frenta can Berenguer, a·las 9 horas del matí ý fecis surtir una mula ab los tirans a cual fi.

Serbeix-te saludar a tota eixa apreciada família, no olblidan[t] als reberens, que ditxós qui pot tenir al número plural. A·la vista y disposa de ton cuñat y S. S.,

Pere Fatjó

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .