EPICAT

Fitxa de la carta

De Pere Fatjó i Borrell a Maria Fatjó

Remitent
Fatjó i Borrell, Pere
Destinatari
Fatjó, Maria
Data
10 de desembre de 1850
Origen
Cerdanyola del Vallès
Destí
Santa Eulàlia de Ronçana
Idioma
Català
Tema
Notícies
Temàtiques
tramesa aliments
Parentiu remitent - destinatari
cunyat cunyada
Epistolari
Epistolari de la família Brustenga
Fons
Can Brustenga
Signatura
ACVO, 100-45-T2-338
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Serdañola y 10 d[esem]bre de 1850

Apreciada Maria: nos alegrarem que estas cuatre rallas bos encuàntrian ab perfeta salut, la cual nos dispensa lo S. A. D. S.

Al dador de·la presen[t] a pasat a turnar los avrichs que bas enmatllabar per salbar la mia pell.

Ab lo mateix desitg de benir a menjar butifarres me estaba proucopat y cregut que S[a]n Thomàs era vuit dias antes y, axís, no dispusan al cuantrari, lo dia 19 se berificarà del mateix modo que aviam quedat.

Desitjariam que a·tots los de eixa apreciada casa bos àjian prubat las butifarras y a·tu com a mastresa te àjias menjat la primera que surti y musèn Ramon al seburai [sic].

Tots los de esta ta casa bos saludan cordialment, puden[t] dispusar com sempre de ton servidor y cuñat,

Pere Fatjó

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .