EPICAT

Fitxa de la carta

D'Anton Jordana a Josep Bringué

Remitent
Jordana, Anton
Destinatari
Bringué, Josep
Data
30 de desembre de 1786
Origen
Sort
Destí
Ginestarre
Idioma
Català
Tema
Conflicte judicial
Temàtiques
plets
Epistolari
Epistolari de la família Bringué
Fons
Casa Bringué de Ginestarre
Signatura
ACPS, Casa Bringué de Ginestarre, 210-62-T2-98
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Sort y d[esem]bre 30 de 1786

Amich Joseph: tinch rebuda la vostra carta y, ab ella, he bist, y tamvé ho sé de altra part, les ànimos y brabates dels de Esterri, però penso ban calsats per aygua. És que ara, estos dies, ban rebre testimonis y, sobre dels seus testimonis, se funden y potser bàren declarà lo que ells ban boler y ara ne aureu de rebre bosaltres. Ja los pudeu perbenir lo menos tres testimonis que sien abtes y sien notisiosos del terme. Pra quant jo pujaré abiat, pasades estes festes o, potsé, encara pujaré entre festes. Bejaré si las haurie algun vicho_vuca [sic] que fossen poc bo que lo pendria, però me’l aurien de fiar, que ara no tinch dinés, que tinch la dona malalta dos mesos ha y una criatura,

Anton Jordana

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .