EPICAT

Fitxa de la carta

De Llinars a Gaspar Masoller

Remitent
Llinars,
Destinatari
Masoller, Gaspar
Data
4 de juny de 1835
Origen
Riudarenes
Destí
s.l.
Idioma
Català
Tema
Encàrrecs
Temàtiques
comptes
Epistolari
Epistolari de la família Masoller
Fons
Can Masoller
Signatura
ACSE, Can Masoller, Correspondència rebuda (1820-1959)
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Riudarenas, 4 de juny 1835

Amich Gaspar: al presentarme en esta de regrès de nostra peregrinació, me he trobat ab una carta del encarregat dels documents de policia per·a·q[u]e precisament avuy disapte tinch que anar a pagar-los o, si_no, se faran gastos. Me encontro sens poder donar cumpliment y recordant-me de q[u]e tinch de fer una visita a ton parent en Gerona, espero de la tua bondad me enviaràs una carta o ordre per·a·q[u]e me entrèguia 24 duros q[u]e después jo al cobrar la taya següent cobraré lo qe me correspon y te los tornaré.

Tinch entés q[u]e no se ha portat res a N. de lo q[u]e me has insinuat y si pots donar-los a Gerona avuy, q[u]e espero de la tua bondat una o altre cosa, p[ar]a marchar.

És molt teu ser[vido]r

D. Llinars

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .