EPICAT

Fitxa de la carta

De Dionís de Vilar a Benet Vilaró i Teixidor

Remitent
Vilar, Dionís de
Destinatari
Vilaró i Teixidor, Benet
Data
4 de juliol de 1687
Origen
Vic
Destí
Manlleu
Idioma
Català
Tema
Riscos naturals
Temàtiques
plaga de llagosta
Epistolari
Epistolari de la família Coromines
Fons
Fons Família Burguès
Signatura
AMGi, Fons Família Burguès, Coromina 17
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Banet: per haver escritas moltas cartas, aquí sols vos dich que las llagostas lo gros està de air ensà, en Sant Foràs, Santa Eulària, Malla y també ensusteix per Sant Boy, q[u]e los sants Mars y Sant Miq[uel] las fan detenir, q[u]e no an entrat encara en la parròquia. Es cosa de espentar, q[u]e n’i ha apar d[e] més de quatre dits de gros, q[u]e tot lo que troban per los camps se mengen, q[u]e no·ý ha burlas ab garbras por camps, que és cosa increible, que dins de las cases se mengeran la vianda y, quant no troben altre cosa, destrueixen las robas, q[u]e los modolons se an de cobrir ab rames de roure o alsina, q[u]e no lo tingan a·burles en replegar dels camps tots llegums y lo q[u]e habo. Assí, las professons van en creu y missions, q[u]e apar un judici y q[u]e som a·la fi del món, que tot és misericòrdias y penitèncias, que a·nit passada fèrem ma profissó de missió, q[ue] tornà a mitja nit a·la seu y lo señor bisbe, ab un Christo grandíssim en·les mans, que·ja podeu pensar quants dexeplinats, quantas barras de·ferro y quanta penitència pública y desjonis predica, q[u]e fou en·la seu en judici de·las misericòrdias y penitentia, q[u]e no és possible se puga may veurer en lo món, però no’s pot aplicar la indignació de Déu contra de nosaltres, en tant aquí se·an de tancar pous y fonts, q[u]e tot sin umpluvia. Llegida esta la enviaré a·Llafrenca, perq[u]e no lo tingan a·burlas en replegar tots los grans y ells avisaran al Vilar y de_més parents. Si convé cosa avisau. N[ostr]e Señor nos g[uar]de molts añs. Vich y juliol, a 4 de 1687.

A vostre manar

Can[on]ge Dionís de Vilar

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .