EPICAT

Fitxa de la carta

De Maria Teresa Argila i Coromines a Josep Coromines i Albó

Remitent
Argila i Coromines, Maria Teresa
Destinatari
Coromines i Albó, Josep
Data
16 de juliol de 1696
Origen
Vic
Destí
s.l.
Idioma
Català
Tema
Condol
Temàtiques
condol, salut
Epistolari
Epistolari de la família Coromines
Fons
Fons Família Burguès
Signatura
AMGi, Fons Família Burguès, Coromina 17
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Doble foli plegat (42 x 30 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Molt amo y s[enyo]r meu:

Per haver més de set semmanas que me trobo postrada en lo llit de malaltia y haver-me portada en Vich en casa de mon pare a coll de homens, ahont, per alguns dies, me han tinguda la mort de mon marit oculta es estada la causa que jo luego no haja cumplida ma obligatió y, axý, luego que la he sabuda, escrich esta a Vme. dient-li com dimars, als deu del corrent, entre las quatre y sinch hores de la matinada, passà de esta a millor vida la ànima de Fran[cis]co Argila, charíssim marit meu, restant tots los de esta casa ab lo desconsuelo ques dexa considerar. Sols pot aliviar tant viu sentiment que los pochs dies de sa malaltia los ha passats ab molta paciència y rebuts tots los sagraments ab gran devotió y a mostrat estar totalment resignat a·la voluntat de Déu, ab que confiam està gosant de·la eterna benaventuransa. Participo a Vme. esta noticia per·a·que ab los demés de sa casa se digna acompanyar-nos ab sas orations en pregar a Déu per ell, que tindré a favor molt singular, desitjant repetidas ocasions de poder emplear ma obedientia en lo del servey de Vme. a·quí nostre Sr. gde., de Vich y juliol, als 16 de 1696

Criada de Vme.

Q. S. M. B.

Maria Theresa Argila y Coromina, viuda

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .