EPICAT

Fitxa de la carta

De Salvador de Prat a Narcís de Prat i de Camps

Remitent
Prat, Salvador de
Destinatari
Prat i de Camps, Narcís de
Data
23 de juliol de 1842
Origen
Santa Coloma de Farners
Destí
Girona
Idioma
Català
Tema
Conflicte judicial
Temàtiques
No especificada
Parentiu remitent - destinatari
cosí cosí
Epistolari
Epistolari de la família Prat
Fons
Fons Prat
Signatura
ACSE, Fons Prat, Correspondència general. Correspondència dirigida a Narcís de Prat, reg. 1 (1841-1843)
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Sta. Coloma de Farnés, 23 juliol de 1842

Apreciat cosí: en contestació a·la tua de 13 del corrent, ja he entregat la carta al Victorí y he donat al recado a·Planas y en evant ha saber què és dueño de la aygua és al Sr. Duch de hiera los demés que regan y jo també tinch establiment, tant de la una part com de la altre y, aixís, los demés pagesos y molins.

An Planas me digué que al seu acte del hort que té al detràs del teu, que la terra és estada del mateix fueño li dona al pasatje de la aygua per regà per la raguera dels frares y, tal begada, los demés que tenen horts a·la bora de Planas també pot aser al mateix. És cuant puch dir-te. Esprecions a·la tia y Fran[cis]co, que creuré que ja està en eixa y disposa de ton cosí S. S.

Salvador de Prat

A D. Narcís de Prat y Camps

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .