EPICAT

Fitxa de la carta

De Bonaventura Quintana i Puig a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Quintana i Puig, Bonaventura
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
Febrer, 1821
Origen
Girona
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Conflicte judicial
Temàtiques
carnestoltes, ensenyament primari, plets
Parentiu remitent - destinatari
cosí cosí
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1821'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Altres formats
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Gerona, Fabrer de [18]21

Am[ig]o: és regular qe. ton contrari Pou no instarà per lo despaig de la causa fins qe. tu te mogas, ab qe. te és facultatiu per est cap retardar tant quant vulgas, però a·par una cosa estraña qe. volent vindicar ton honor per tots modos i medis espèrias tant. Te confeso qe. jo no o auria dilatat tant i te auria estimulat a deixar-o tot a no reparar qe. cada vegada destinabas dia a baixar.

Per altre part, considero te és indispensable el baixar per arreglar lo punt dels nois i mestre en quant a la casa (bé qe. sobre est particular te puch dir sabrà mal a la López el qe. la dèxian) sobre qe. no me raspons. No considero útil el qe. los nois pàsian a eixa per carnestortas i, sobre est particular, com en los demés punts, enrahonarem. Es precís portar-se ab varodinimitat i esperit, asegurant-[t]e qe. las mejors ganas de pasar a eixa han estat del capellà qui los estimulaba a est fi. No he vist la López, però està bona.

Baixa quant pugas i, a la vista, enrahonarem.

Ton cosí i ser[vid]or,

Bonav[entur]a Quintana

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .